Objevte nové trhy

Objevte nové trhy

Řada obchodních příležitostí pro malé a střední podnikatele se objevuje na nově se rozvíjejících trzích
tradičních obchodních teritorií Afriky, Latinské Ameriky, Indie, Vietnamu, Ruska i Jižní Koreji. V exkluzivní sérii
článků místopředsedy AMSP ČR Karla Havlíčka se můžete dále seznámit i s možnostmi, které se nově nabízejí českým
podnikatelům na těchto trzích ale i najít nové příležitosti třeba v Číně či v JAR.

Řada obchodních příležitostí pro malé a střední
podnikatele
se objevuje na nově se rozvíjejících trzích tradičních obchodních teritorií Afriky, Latinské Ameriky,

Indie
, Vietnamu, Ruska i Jižní Koreji. V exkluzivní sérii článků místopředsedy AMSP ČR Karla
Havlíčka se můžete dále seznámit i s možnostmi, které se nově nabízejí českým podnikatelům na těchto trzích ale i najít nové
příležitosti třeba v Číně či v JAR.X