Podpora aplikovaného výzkumu za 7,5 miliardy korun spuštěna

Podpora aplikovaného výzkumu za 7,5 miliardy korun spuštěna

Firmy získají na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního rozvoje v příštích šesti letech částku 7,5
miliardy korun. Technologická agentura České republiky v první výzvě programu Alfa, která byla vyhlášena právě
dnes (24.3.2010) rozdělí 817 milionů korun.

Návrh projektu musí být předán poskytovateli během soutěžní lhůty, tj. od 25. března 2010 do 24.
května 2010 do 16:30 hod. prostřednictvím elektronického systému dostupného na www.tacr-vyzkum.cz  či proklikem přes stránky poskytovatele a zároveň v jednom
vyhotovení v listinné podobě v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „Veřejná soutěž – program ALFA –
neotvírat!“! do podatelny Technologické agentury České republiky (budova Institutu pro postgraduální vzdělávání ve
zdravotnictví, 2. patro), Ruská 85/2412, Praha 10, 100 00. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po – Pá 9:00 –
16:30 hod.

Výsledky této veřejné soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele www.tacr.cz  nejpozději 20. listopadu 2010.

Více informací zde:
http://tacr.cz/novinky/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-pro-program-alfa-id:13/X