Posílení profesních kontaktů malých a středních podniků v oblasti duálního vzdělávání v zemích V4

Posílení profesních kontaktů malých a středních podniků v oblasti duálního vzdělávání v zemích V4

Hlavním cílem tohoto projektu je uspořádat workshop v každé zemi v rámci Visegrádcské čtyřky, a to v různých oborech a profesích. Obory, které budou v rámci tohoto projektu zahrnuty a jsou následující: kovoprůmysl (Maďarsko), stavebnictví (Polsko), dřevozpracující průmysl (Slovensko) a sklářství (Česká republika).

Projekt je financován z prostředků Mezinárodního visegrádského fondu.     V4.jpg

Název projektu: Posílení profesních kontaktů malých a středních podniků v oblasti duálního vzdělávání v zemích V4. Podpora intenzivní výměny učňů a mladých pracovníků mezi zeměmi V4.

Vedoucí partner:

  • Maďarská asociace řemeslných cechů (IPOSZ)

Partneři projektu:

  • Małopolska komora řemesel a podnikání
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
  • Slovenský živnostenský zväz


Popis projektu:

Partneři projektu již v minulosti realizovali úspěšný projekt V4, na jehož základě se vytvořila expertní základna pro dlouhodobou spolupráci. Jako výsledek jejich společných zájmů dospěli partneři k závěru, že otázka duálního vzdělávání a výměny učňů a mladých lidí je třeba dále prohlubovat. Je třeba navazovat a prohlubovat vztahy mezi konkrétními profesemi a tudíž i mezi členy organizací malých a středních podniků. Hlavním cílem tohoto projektu je uspořádat workshop v každé zemi v rámci Visegrádcské čtyřky, a to v různých oborech a profesích. Obory, které budou v rámci tohoto projektu zahrnuty a jsou následující: kovoprůmysl (Maďarsko), stavebnictví (Polsko), dřevozpracující průmysl (Slovensko) a sklářství (Česká republika). Delegace 3 osob z každé země, která by se měla skládat z řemeslníka poskytujícího praktický výcvik a zástupce profesního sduržní, učitele z odborné školy poskytující praktický výcvik a zástupce partnerského sdružení, se zúčastní všech workshopů. 


Souhrnný 20 stránkový dokument bude zpracován na konci projektu a budou v něm obsaženy zkušenosti i osvědčené postupy z jednotlivých zemí. Tvorba širších obchodních vztahů ve vybraných čtyřech řemeslných profesích a mezi malými a středními podniky V4 je také jedním z cílů projektu.

 


Závěrečná zpráva projektu (v anglickém jazyce) ke stažení zde:

SUMMARY_OF_THE_PROJECT_Final_output_.pdf SUMMARY_OF_THE_PROJECT_Final_output_.pdf (3,69 MB)Přímý odkaz na www.visegradfund.orgX