Pracovníci z Filipín, Mongolska a Ukrajiny zrychleně přes AMSP ČR

Pracovníci z Filipín, Mongolska a Ukrajiny zrychleně přes AMSP ČR

AMSP ČR navázala na vládní projekt Režimu Ukrajina a vyřizuje žádosti firem při získávání pracovníků z Mongolska a Filipín. O zařazení do Režimu ostatní státy rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu, před tím však rozhodující podnikatelské a zaměstnavatelské reprezentace (AMSP ČR, SP ČR, HK ČR a další zveřejněné na webu MPO) musí žádosti s přiloženými dokumenty prověřit a vydat doporučení, které je následně doručeno na MPO.

Postup je tedy stejný, jako je tomu u Pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, a týká se pracovníků, kteří budou vykonávat kvalifikovanou práci (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru).

Novinkou je možnost podat hromadnou žádost pro 30 a více pracovníků. V tom případě musí zaměstnavatel určit koordinátora, který bude v případě zařazení žádosti do Režimu ve spojení se Zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru/Manile.

Ke standardním přílohám doloží zaměstnavatel k žádosti:

  • čestné prohlášení o tom, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji a čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  • vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Dále platí obvyklé požadavky, jako je působení firmy pod dobu nejméně 2 let, prokázání minimálně 10 zaměstnanců a neexistence nedoplatků či jiných nevyřešených závazků vůči státu.

Režim je určen jen přímým zaměstnavatelům, kteří působí v ČR nejméně 2 roky, zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce (tj. musí jít o volné pracovní místo obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty ve smyslu §37a zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Roční kvóta činí 1000 pracovníků z obou zemí, měsíčně tedy bude vyřizováno cca 85 žádostí.  Pro informaci dodáváme, že roční kvóta pro Režim Ukrajina činí 19 600 pracovníků.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné zaslat dotaz na amsp@amsp.cz nebo kontaktovat přímo manažera pro legislativu AMSP ČR JUDr. Věroslava Sobotku sobotka@amsp.cz.

 X