Předseda AMSP ČR K. Havlíček ke snižování administrativní zátěže podnikatelůX