Příručka pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ)

Příručka pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ)

Tato příručka představuje kompletní podklad pro plnění ohlašovacích povinností provozovatelů do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Na stránkách www.irz.cz je od počátku ledna 2010 zveřejněna „Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2009“. Dále jsou denně na stránkách www.irz.cz zveřejňovány aktuální dokumenty a informace k IRZ.

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz).

Integrovaný registr znečisťování životního prostředí Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (955,25 KB)X