Program START pro začínající podnikatele spuštěn dnes – záruky s finančním příspěvkem.

Program START pro začínající podnikatele spuštěn dnes – záruky s finančním příspěvkem.

5.1.2010 – Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) spustila dnes program START, který je určen začínajícím
podnikatelům. Jak jsme informovali na tomto webu 10.12.2009, jeho cílem je lepší přístup podnikatelů k úvěrům,
ať už pomocí bezúročných půjček či záruk. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelé s počtem zaměstnanců 0-9 osob
z odvětví průmysl, stavebnictví a některých vybraných služeb ze všech regionů České republiky mimo hl. m.
Prahy.

Program START je součástí Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) a je financován z evropských zdrojů. Je
určen zejména pro začínající podnikatele s kratší podnikatelskou historií (do 3 let), kteří chtějí realizovat
investičně zaměřený projekt. Žádat mohou podnikatelé, kteří v roce podání žádosti byli zaregistrováni na
Finančním úřadě jako plátci daně z příjmů a podnikají poprvé. Svůj projekt musí realizovat na území České
republiky mimo hl. m. Prahy. K získání úvěru do výše 3 mil. Kč mohou využít záruku ČMZRB do výše 80 % jistiny
poskytovanou zjednodušeným postupem od některé z 11 bank, se kterými ČMZRB na základě uzavřené smlouvy
spolupracuje. Záruka může být poskytnuta až na 15 let. Po úspěšném ukončení realizace projektu může podnikatel získat
finanční příspěvek ve výši 10 % vyčerpaného úvěru, ke kterému byla poskytnuta záruka.

AMSP ČR vítá znovuobnovení programu START, který zde fungoval řadu let mimo rok 2009. Přivítala by však rozšíření
oborů pro tuto podporu – dle současných podmínek stanovených vyhlašovatelem, kterým je Ministerstvo průmyslu a
obchodu, nemohou žádat podnikatelé např. z oborů řemesel, cestovního ruchu, pohostinství apod.

Stanovisko AMSP ČR můžete sledovat ze záznamu ČT24 v odkazu „AMSP v médiích“ zde. Více informací o programu START naleznete na www.cmzrb.czX