Projekt Aid for Trade 2019 – Moldavská republika

Projekt Aid for Trade 2019 – Moldavská republika

Název projektu: „Pomoc moldavským malým a středním podnikům na cestě k digitalizaci“

V termínu 06. – 07. 08. 2019 se uskutečnila poradenská mise českých expertů do Moldavské republiky. Tato mise je první významnou aktivitou v rámci projektu a Asociace byla reprezentována dvěma zástupci –

panem Ing. Evženem REITSCHLÄGEREM a Mgr. Berenikou BOŘECKOU. V rámci cesty byl zorganizován kulatý stůl, kterého se zúčastnili zástupci:

  • partnerské organizace ODDIMM (moldavská státní Organizace pro rozvoj sektoru MSP)
  • Ministry of Economy and Infrastructure,
  • Incubator de Afaceri,
  • Moldovan Investment Agency
  • a National Agency for Research and Development

 

Témata, která byla moldavským odborníkům představena jim poskytla přehled o:

  • Hlavních aktivitách a akcích AMSP ČR v rámci Roku digitálního podnikání 2019,
  • Projektech AMSP ČR na podporu MSP,
  • Aktivitách CzechInvestu (jak na poli investic, tak v rámci podpory MSP a start-upů),
  • Výzvách, které přináší ČR 4. průmyslová revoluce a digitální transformace v Evropě,
  • Nástrojích, které česká vláda využívá k podpoře a koordinaci iniciativ pro digitalizaci státu (eGovernment), MSP a celé společnosti.

 

Do dvoudenní akce se celkově úspěšně zapojilo 30 místních odborníků a vystoupení českých expertů bylo hodnoceno velmi pozitivně.

Další významnou projektovou aktivitou bude uskutečnění dvou běhů studijních cest do České republiky. Termín realizace je stanoven na říjen 2019.

Číslo projektu: N006/19/V00004661

Fotogalerie zde: X