Projekt „Interní trenéři-klíč k úspěchu malých firem“

Projekt „Interní trenéři-klíč k úspěchu malých firem“

Cílem projektu je vytvořit ve firmách vlastní systém vzdělávání svých zaměstnanců.

Projekt „Interní trenéři-klíč k úspěchu malých firem“ je realizovaný v rámci Jednotného programového dokumentu pro
Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.02.2./0329.

AMSP ČR působí v rámci tohoto projektu jako jediný partner Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

Realizace: 2/2006 – 1/2008X