Projekt na podporu podnikatelského rozvoje s evropskou dimenzí (E.D.E.D.)

Projekt na podporu podnikatelského rozvoje s evropskou dimenzí (E.D.E.D.)

Projekt, nazvaný Entrepreneurial Development with European Dimension (E.D.E.D.), cílí na podporu spolupráce mezi Tureckem a Evropskou unií. Konkrétně se zaměřuje na ustanovení silných vazeb a kooperaci v oblastech podnikání a průmyslového rozvoje, které mají na rozvoj vztahů mezi Tureckem a státy Evropské unie velký vliv. 

Projekt byl odstartován v únoru 2016 a bude probíhat 15 následujících měsíců. AMSP ČR je členem projektového konsorcia zajišťujícího realizaci projektu, který je veden v rámci dialogu mezi Evropskou unií a Tureckem (CSD – IV/ENT: IV podnikatelské a průmyslové schéma dotační politiky). Spolu s AMSP ČR jsou v projektovém týmu také partnerské organizace z Turecka, Polska, Řecka, Itálie a Slovinska.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o podnikání, brandingu, ochranných známkách, lokálních produktech a zeměpisných označeních, a ukázat možnosti, které jsou s nimi spojené.  Určí se a podpoří nejlepší postupy pro vzdělávání v oblasti podnikání v Evropské unii a Turecku. To povede k vytvoření prostředí, ve kterém budou mít podnikatelé možnost bez problémů pracovat a dále rozvíjet své schopnosti. Podpoří se dlouhodobá spolupráce mezi organizacemi z Turecka a dalších evropských zemí a vytvoří se možnosti pro kooperaci v oblasti podnikání a průmyslu.

V rámci projektu se uskuteční sedm studijních cest zaměřených na specifickou problematiku zahrnutou do výše zmíněných cílů. Úvodní meeting se odehraje v tureckém Aydinu, následovat budou setkání ve Slovinsku, v Řecku, Polsku, Turecku (Istanbulu), v České republice a na závěr v Itálii.

Součástí projektu bude organizace workshopů zaměřených na podnikání, příprava studijních materiálů pro současné i budoucí podnikatele nebo rozšiřování informací o možnostech využívání ochranných známek. Do projektu se zapojují i střední a vysoké školy.

                                logo_EDED.png

### list recursive=1 display=title_perex_img_info sort=valid_from order=desc limit=15 total=0 ###X