Projekt OK 475

Projekt OK 475

Projekt v rámci EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaměřený na průmyslový výzkum a vývoj
v ČR. AMSP ČR je řešitelem projektu „OKO – Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj
v ČR“ č. j. OK 475.

Projekt MŠMT EUPRO OK 475 a je určen pro organizace spolupracující na jeho řešení a další zájemce o téma evropské a
národní technologické platformy.

Realizace: 6/2008 – 12/2010X