Projekt „Společný akční program pro vzdělávání učňů“

Projekt „Společný akční program pro vzdělávání učňů“

Cílem projektu bylo vytvoření společného ekvivalentu v zemích EU ve vzdělávání, zatím ve vybrané stavební
profesi. Do projektu bylo zapojeno 5 evropských zemí.

 X