Projekt „ZIP-Interaktivní portál pro řízení a sdílení znalostí“

Projekt „ZIP-Interaktivní portál pro řízení a sdílení znalostí“

Cílem projektu je vybudování specializovaného webového Portálu, který bude sloužit lepší vzdělanosti a informovanosti
manažerů pražských ziskových a neziskových organizací, zejména malých a středních podniků. Součásti portálu bude
on-line konzultační služba a e-learningová učebnice s databází praktických případových studií.

AMSP ČR působí v rámci tohoto projektu jako partner České zemědělské univerzity. Dalšími partnery jsou ČMA, ICN a
EpaX.

Projekt „ZIP-Interaktivní portál pro řízení a sdílení znalostí“ je realizovaný v rámci Jednotného programového
dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu.

Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.2.01.1/00.

Realizace: 5/2006 – 9/2008X