„Propagace lokálních zemědělských produktů prostřednictvím televizního audiovizuálního pořadu“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídkuX