Publikace „Chcete tu být i za 100 let?“

Publikace „Chcete tu být i za 100 let?“

Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR – rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

http://www.socialnidialog.cz/images/stories/Chcete-tu-byt-i-za-sto-let.pdfX