Registrace nového subjektu

Máte-li zájem stát se členem AMSP ČR, je třeba vyplnit členskou přihlášku. To můžete udělat buď prostřednictvím elektronického formuláře na této stránce a nebo si stáhnout přihlášku z přílohy a zaslat e-mailem na amsp@amsp.cz nebo poštou na naši adresu: AMSP ČR, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8 – Karlín.

 

Vaše přihláška bude projednána na nejbližším zasedání představenstva (zasedá zpravidla každý poslední čtvrtek v měsíci vyjma letních měsíců a závěru roku) a budete vyrozuměni o přijetí. Následně Vám bude vystavena faktura na příslušnou výši členského příspěvku (v druhé polovině roku vždy alikvótní část) – viz platební řád.

 

Právoplatným členem se stáváte dle stanov po zaplacení členského příspěvku. Získáte tak přístup k dalším službám, výhodám a benefitům určeným jen pro členy AMSP ČR. Členství je dobrovolné a je automaticky prodlužováno každý rok, pokud není ukončeno z důvodů uvedených v zániku členství dle Stanov AMSP ČR § 7 (http://www.amsp.cz/stanovy) nebo pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Členská přihláška – ČJ (docx 79,00 KB)
Membership Application – AJ (docx 391,00 KB)
Registrace pozorovatele – ČJ (docx 79,00 KB)
Registration Observer – AJ (docx 391,50 KB)

X