Řemeslné cechy AMSP ČR dnes u ministra Havlíčka

Řemeslné cechy AMSP ČR dnes u ministra Havlíčka

Zástupci 23 řemeslných cechů sdružených v platformě „Fandíme řemeslu“ u AMSP ČR se dnes sešli s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem na MPO. Předmětem jednání bylo ukotvení mistrovské zkoušky do české legislativy, duální vzdělávání a zavedení předmětu Technika do povinné výuky ZŠ. Ministr Havlíček potvrdil připravenost resortu a jeho podporu k posunu všech témat do realizační fáze. U mistrovské zkoušky byly projednány možnosti jejího zakotvení v legislativě, problematika udělování či odebírání, nároky na její složení, finanční stránka, mediální kampaň směrem ke spotřebitelům s cílem rozlišování kvality řemesel a další kroky potřebné k realizaci. Duální vzdělávání je připravováno v pracovním týmu, předpokládá se předložení legislativního řešení na podzim t.r. U předmětu Technika startuje po aktuální dohodě MPO a MŠMT pilotní projekt v září 2019 na 53 vybraných základních školách, a to v rámci předmětu „Člověk a svět práce“, přičemž cíl je plošné zavedení do r. 2022 do celkem 4.200 základních škol v celé ČR, a to v rámci předmětu Člověk a technika.

 

Fotografie:X