Seminář na téma práva duševního vlastnictví – 20. května 2013, Praha

Seminář na téma práva duševního vlastnictví – 20. května 2013, Praha

Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Evropskou kosmickouagenturou, Univerzitou Karlovou a Úřadem průmyslového vlastnictví si Vás dovolují pozvat na seminář k právům duševního vlastnictví, který se uskuteční 20. května 2013 od 9:30 h v prostorách Ministerstva dopravy (nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1).

Ministerstvo dopravy, jakožto gestor za kosmické aktivity České republiky, v rámci své činnosti mj. vytváří příznivé prostředí pro průmyslové a akademické subjekty v dané oblasti s cílem podpořit
konkurenceschopnost národního hospodářství. Do této činnosti spadá rovněž rozšiřování povědomí a informovanosti o oblasti kosmických aktivit v řadách široké i odborné veřejnosti, otázky vzdělávání a poskytování poradenství a různé formy motivace průmyslových a akademických subjektů k zapojení do této oblasti.

Seminář je koncipován tak, aby se posluchači snadno zorientovali ve složité problematice duševního vlastnictví po teoretické stránce a následně byli seznámeni s praktickými příklady jak z České republiky, tak z činnosti Evropské kosmické agentury.

Více informací o semináři včetně registračního formuláře a programu naleznete na stránkách Českého kosmického portálu ZDE.

 X