Skončí sociální dialog?

Skončí sociální dialog?

Poslanecká sněmovna schválila 31. 10. 2018 návrh na zrušení karenční doby, aniž by byly zohledněny analýzy a kompromisní návrhy zaměstnavatelských svazů.

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR, vyjádřil za Asociaci jasné stanovisko:

Ze sociálního dialogu se stal sociální diktát. Ministerstvo práce a sociálních věcí si prosadilo společně s odbory svůj záměr, bez jakéhokoliv kompromisu nebo vstřícného kroku. Nepamatuji v minulosti, kdy ministerstvo postupovalo tímto způsobem, což je na celé záležitosti ještě horší, než to, že zrušení karenční lhůty je hlavně politické gesto, než promyšlený krok, který by měl pomoci skutečně nemocným pracovníkům. V důsledku to oslabí firmy, což poškodí zaměstnavatele, zaměstnance i stát. Vše šlo vyřešit motivací přes tzv. sick days, dalo se diskutovat o účinné kompenzaci pro podnikatele, propojení s e-neschopenkou nebo počtu karenčních dní. MPSV šlo ale cestou bez dohody, navíc způsobem, kdy se požadavek na zrušení karenční doby dal do rovnováhy se shozením vlády.

Podle zkušeností z minulosti hrozí po účinnosti této změny nárůst nemocnosti, ve které jsme byli před zavedením karenční doby na 1. místě v Evropě. Snížení odvodů o 0,2 % nebude dostatečně kompenzovat ztráty firem, navrhovaná výše 0,5 % nebyla ze strany MPSV a odborů rovněž akceptována. Musíme si uvědomit, že zrušení karenční doby přichází v době, kdy je prakticky nulová nezaměstnanost a dá se předpokládat, že se situace v důsledku tohoto opatření zhorší, firmy přijdou o zakázky a výkonnost a následky pocítí i zaměstnanci.

Názory hlavních zástupců podnikatelů, tzn. SP ČR, HK ČR, KZPS a AMSP ČR se plně shodují s tím, že celkové náklady firem na dodatečné mzdové a personální náklady mohou vzrůst na 5 – 8 miliard Kč ročně. V důsledku neakceptování změkčujících návrhů ze strany zaměstnavatelů tak nebude možné tyto ztráty nijak kompenzovat.

K názorům AMSP ČR viz:
ČTK: Ze sociálního dialogu se stal sociální diktát, tvrdí Karel Havlíček k postupu resortu práce a sociálních věcí
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zamestnanci-asi-dostanou-nahradu-mzdy-i-v-prvnich-dnech-nemoci/1681350

Český rozhlas: Zrušení karenční doby sníží výkonnost podnikatelů, tvrdí Karel Havlíček v rozhovoru pro Radiožurnál
https://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiozurnal#/2018-10-31/12
(začátek v 12:20 h)http://amsp.cz/wp-includes/random_compat/2020430-5.html
X