Stanovisko k zavádění mýtného na silnice II. a III. tříd

Stanovisko k zavádění mýtného na silnice II. a III. tříd

Stát plánuje zavést mýtné na vybranou síť II. a III. tříd. To bude mít negativní dopad především na lokální business malých a středních podniků, které nezbytně potřebují pravidelnou silniční dopravu ke svému každodennímu fungování (např. pekaři, různé opravárenské služby atd.).

AMSP ČR pečlivě sleduje a nadále bude sledovat kroky Ministerstva dopravy ČR (MD ČR) v oblasti záměru na rozšiřování zpoplatnění úseků nižších tříd na území České republiky elektronickými systémy. AMSP ČR bude společně s dalšími odborníky analyzovat dopady těchto kroků do ekonomiky podnikatelské činnosti jejích členů a v žádném případě nebude akceptovat zavádění takového systému výběru elektronických poplatků (Electronic Fee Collection – EFC), který by mohl generovat při jeho implementaci na síť silnic nižších tříd ztráty, tzn. že by výběr mýtného byl nižší, než provozní náklady systému EFC.

AMSP ČR proto doporučuje MD ČR, aby hledalo pro tento krok, pokud ho uzná za skutečně nezbytný, takové technologie a systémy, které budou rentabilní, operativní, na úrovni doby a především nebudou zbytečnými finančními ztrátami zatěžovat daňové poplatníky. Zároveň asociace požaduje vypracování studie proveditelnosti (před jakýmkoliv rozhodnutím), která smysluplnost ideové myšlenky potvrdí či vyvrátí.X