Strany na podnikatele zapomněly

Strany na podnikatele zapomněly

Ve volebních programech jsou nekonkrétní. Lidovci a TOP O9 se o firmách nezmiňují vůbec. Vypadá to, jako by se
všechny politické strany domluvily, že obzvlášť podnikatelům nebudou před volbami nic slibovat. Ve svých programech
mluví o podnikání ještě obecněji než o jiných věcech a nenabízejí skoro žádná konkrétní řešení, která by přispěla ke
zjednodušení života malých a středních firem. TOP 09 a KDU-ČSL podnikatelský stav pro jistotu vůbec nezmiňují. To i
od komunistů směrem k nim zaznělo víc návrhů.

Daně
Daně se ale týkají všech, a tak i ty partaje, které v programech výslovně podnikání neřeší, vlastně podnikatele tak
trochu oslovují.

ČSSD by se v daních z příjmů ráda vrátila na úroveň roku 2005. Princip, kdo víc vydělá, má vyšší daně, se líbí i
KDU-ČSL a KSČM. Konkrétní čísla však uvádí jen socialisté, kteří by byli pro zavedení dvou nových daňových pásem.
Lidé s příjmem přes 1,2 milionu korun ročně, tedy přes sto tisíc korun měsíčně, by platili daň rovných 38 procent.
Těm s extrémně nízkým příjmem by zůstala v současné výši 23 procent. „Takovéto zvyšování daní a vyčleňování úspěšných
do izolovaných skupin, které dnes musí zaplatit za neúspěch jiných, je nesprávnou cestou. Důsledkem bude třídní boj,
závist a utrácení peněz, které by mohly být použity pro zvýšení zaměstnanosti. V konečném důsledku tedy jde o
prohloubení krize,“ říká Karel Havlíček, místopředseda Asociace malých a středních podniků.

Naproti tomu ODS by chtěla zachovat rovnou daň 15 procent ze superhrubé mzdy. ČSSD, se netají tím, že právě tuto daň
by s chutí zrušila. A to by zrovna byla škoda, protože superhrubá mzda zprůhlednila celý systém a každý díky tomu ví,
kolik za něj zaměstnavatel skutečně platí.

Strany se shodnou na sjednocení výběru daní od jedné instituce. Všechny daně, sociální a zdravotní pojištění by měl
vybírat jeden úřad. Dokončení projektu jednotného inkasního místa je přáním ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL. ODS by ráda
zachovala zrychlené odpisování majetku firem a podnikatelů, a to i po roce 2010. Dále by chtěla podpořit garanci
úvěrů malým a středním podnikům. Jak? To zatím nezveřejnila. ČSSD chce zvýhodnit ty, kteří podají daňové přiznání
elektronickou formou.

„Řešení“ krize
Ani o řešení konkrétních problémů, které působí ekonomická krize malým a středním podnikům, se strany moc nezmiňují.
Jsou si dobře vědomy, že ji nemohou ovlivnit, natož vyřešit. Nicméně je v jejich silách dopady krize zmírnit. Cesta
však nevede přes jednorázové úlevy a dotace. To je pouze prodlužování agonie a prohlubování ztrát. Účinnější je
podpora schopných. „Kvalitní firmy musí mít okamžitý přístup k zárukám za další úvěry, k zajištění pohledávek,
vyřízení exportních úvěrů a národních či evropských dotací pro inovace,“ domnívá se Karel Havlíček.

O podpoře exportérů se zmiňuje ODS. Má v plánu navrhnout zákon který umožní poskytovat zvýhodněné úvěry nejen
prostřednictvím státních institucí, jako je Českomoravská záruční a rozvojová banka, ale i přes soukromé banky.
KSČM zase leží na srdci ochrana malých a středních podniků před diskriminací obchodních řetězců, které je nutí
snižovat kvalitu jejich zboží.

Podnikatelem rychleji
Bodem, na kterém se strany v návrzích povolebních změn shodly, je jednodušší start podnikání. Ačkoliv slogan
„Byrokracie a administrativa musí obsluhovat, nikoliv obtěžovat“ patří ODS, řídí se jím i opozice. Založení firmy by
v ČSSD chtěli zvládnout do tří dnů. ODS zase plánuje snížit podnikatelům „papírování“ až o 20 procent. Podle ní by
doba splatnosti faktur veřejného sektoru neměla přesáhnout 30 dní.
Ale až po volbách se ukáže, co z toho myslely strany vážně. „Budou-li se lišit od volebních slibů, půjde tento rozpor
překlenout odkazem na krizi, která se v době kampaně údajně nezdála politikům tak tíživou,“ míní politolog Josef
Mlejnek jr.X