strechy-praha.cz: AMSP ČR udělila záštitu veletrhům Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 2020

strechy-praha.cz: AMSP ČR udělila záštitu veletrhům Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 2020

Veletrhům Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 2020 byly uděleny záštity od významných partnerů, a to od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), Centra stavebního inženýrství a.s. (CSI a.s.), České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební (ČVUT v Praze – FSv), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR), a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS ČR).

Celý článek naleznete zde:
https://www.strechy-praha.cz/zastity-od-vyznamnych-partneru-udeleny-0X