Švarcsystém-ochrana rodinných příslušníků

Švarcsystém-ochrana rodinných příslušníků

Dovolujeme si informovat, že MPSV ČR na pracovním setkání přislíbilo změnu zákona v tom smyslu, že příbuzní podnikatelů nebudou považováni za nelegální pracovníky.X