Program kvalifikovaný zaměstnanec Tag

Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz. K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy...

Od 1.7.2020 platí dále upravovaný režim v realizaci programů ekonomické migrace. Byla stanovena nová povinnost zaměstnavatelů zajistit svým zahraničním zaměstnancům ubytování, lékařskou péči a návrat do země původu. Potvrzení o těchto skutečnostech bude vyžadováno jako příloha žádosti o zaměstnaneckou kartu, kterou uchazeč předloží vízovému centru ve...

AMSP ČR informuje zaměstnavatele, kteří v současné době zaměstnávají zahraniční pracovníky o včerejším opatření vlády ČR, které se týká prodloužení povolení k zaměstnání do 16. 9. 2020, tj. o 2 měsíce, a současného prodloužení lhůty pro opuštění ČR. Usnesení vlády ČR mj. stanoví: Za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem...

Podle informací MPO ČR a MZV ČR je od 15.6.2020 umožněn restart programu Kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu, pokud jde o zařazované profese; garanti již mohou vyřizovat žádosti o zařazení do programu. Lze zařazovat nové uchazeče již pro všechny druhy zaměstnání, tedy nejen pokud jde o...

Zastupitelské úřady ČR (Ukrajina, Moldavsko, Mongolsko, Kazachstán a Srbsko) mohou přijímat žádosti v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, pokud žadatelé budou vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách, nově též v zemědělství nebo v potravinářství. Zařazování žádostí zaměstnavatelů v těchto oblastech probíhá dle stávajících pravidel, aktuální čekací doba na vyřízení...

MZV ČR v posledním květnovém týdnu 2020 informovalo v návaznosti na předchozí informace o dalším částečném uvolnění programů cílené ekonomické migrace v následující podobě: na ZÚ Kyjev, ZÚ Kišiněv, ZÚ Sofie, ZÚ Tel Aviv, ZÚ Ankara a GK Istanbul budou moci být podávány nové žádostiv rámci Programu...

Ministerstva MPO ČR a MZV ČR informují, že došlo k dalšímu uvolnění podmínek realizace programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Bylo odstraněno omezení ohledně profesí. Působnost Programu je nicméně stále omezena na země, v nichž situace umožňuje náběr žádostí na zastupitelských úřadech. Aktuální seznam těchto zemí vede Ministerstvo...

V návaznosti na částečné obnovení činnosti vízové agendy na 27 českých zastupitelských úřadech v zahraničí (Austrálie, Brazílie, ČLR, Hongkong, Chorvatsko. Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, SAR, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Tchaj-wan, USA, Vietnam) došlo ke dni 18. května 2020 k rozšíření fungování Programu vysoce...

AMSP ČR jako jeden z garantů pro žádosti v program ekonomické migrace přináší nové informace. Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytlo v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR aktuální podrobnější informaci ohledně částečného spuštění programů ekonomické migrace. S účinností od 11.5.2020 došlo k částečnému obnovení činnosti vízové agendy na 27 českých...

Informace Ministerstva vnitra k vycestování cizinců z ČR   Datum vložení: 8. července 2020 Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále...

X