Ukotvení rodinných firem v legislativě dnes na hospodářském výboru Sněmovny

Ukotvení rodinných firem v legislativě dnes na hospodářském výboru Sněmovny

Proč má význam podporovat rodinné firmy? Jaké je doporučení EU? Jak ukotvit rodinné firmy v českém právním řádu? Jaký bude praktický přínos? O těchto tématech dnes jednají zástupci AMSP ČR se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předseda AMSP ČR představí návrh řešení, jak posílit rozvoj důležitého segmentu hospodářství, porovná situaci s jinými evropskými zeměmi a zodpoví dotazy poslanců. Součástí diskuse bude i ukotvení definice rodinné firmy a živnosti v českém právním řádu, na čemž AMSP ČR spolupracuje s resorty místního rozvoje, průmyslu a obchodu, spravedlnosti a zemědělství. Posílení rodinného podnikání na legislativní úrovni je jedním z cílů Roku rodinného podnikání 2018.

 

Přílohy ke stažení zde:

Proč má význam podporovat rodinné firmy? 

Jaké je doporučení EU? 

Jak ukotvit rodinné firmy v českém právním řádu? 

Jaký bude praktický přínos? X