Uvolnění podmínek ekonomické migrace

Uvolnění podmínek ekonomické migrace

Ministerstva MPO ČR a MZV ČR informují, že došlo k dalšímu uvolnění podmínek realizace programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Bylo odstraněno omezení ohledně profesí. Působnost Programu je nicméně stále omezena na země, v nichž situace umožňuje náběr žádostí na zastupitelských úřadech. Aktuální seznam těchto zemí vede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách https://www.mzv.cz/.

Aktuální informace ohledně pravidel pro cestování najdete na webových stránkách:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – částečné spuštění programů ekonomické migrace naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/>

www.mpo.czhttp://amsp.cz/wp-includes/random_compat/2020430-5.html
X