Věda a výzkum: Jak chránit účinně know-how? AMSP ČR připravila další seminář k řízení duševního vlastnictví

Věda a výzkum: Jak chránit účinně know-how? AMSP ČR připravila další seminář k řízení duševního vlastnictví

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, MICEP (Medical Information Centre for European Projects) a Česká spořitelna a.s. pořádají dne 18. října 2018 pracovní snídani na téma Ochrana know-how podniku při účasti v projektu.

Celý článek naleznete zde:
https://vedavyzkum.cz/akce/akce/ochrana-know-how-podniku-pri-ucasti-v-projektuX