Všechny události AMSP ČR

Archiv a plánované události

Všechny události AMSP ČR

21črv(črv 21)14:1621srp(srp 21)14:16Jednání předsedy AMSP ČR s ministryní pro místní rozvoj

01srp6:356:35Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s MŽP

01srp6:356:35Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením GAČR

01srp6:366:36Jednání AMSP ČR s kolektivním členem Národní klastrová asociace

02srp(srp 2)6:37(srp 2)6:37Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením MZDR

02srp(srp 2)13:49(srp 2)13:49Jednání vedení AMSP ČR s asociací Aliancí pro energetickou soběstačnost a Svazem moderní energetiky

13srp(srp 13)6:37(srp 13)6:37Jednání předsedy AMSP ČR s ministryní financí

14srp(srp 14)6:38(srp 14)6:38Jednání vedení AMSP ČR s vedením Asociace průvodců

14srp(srp 14)6:39(srp 14)6:39Jednání vedení AMSP ČR s kolektivním členem Svazem účetních, Praha

14srp(srp 14)13:34(srp 14)13:34Jednání vedení AMSP ČR s vedením Sdružení průvodců

14srp(srp 14)13:49(srp 14)13:49Jednání týmu AMSP ČR Moje restaurace

14srp(srp 14)14:14(srp 14)14:14Jednání AMSP ČR s velvyslankyní Indie

14srp(srp 14)14:15(srp 14)14:15Jednání předsedy AMSP ČR s náměstkem MF pro rozpočty

15srp(srp 15)6:38(srp 15)6:38Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením MD

15srp(srp 15)6:38(srp 15)6:38Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením MŠMT

15srp(srp 15)6:39(srp 15)6:39Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením MPO

15srp(srp 15)13:49(srp 15)13:49Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením resortu kultury

16srp(srp 16)6:39(srp 16)6:39Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením MPSV

16srp(srp 16)6:40(srp 16)6:40Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením MZE

16srp(srp 16)14:15(srp 16)14:15Přijetí delegace Svazu podnikatelů Arménie

17srp(srp 17)14:16(srp 17)14:16Účast vedení AMSP ČR na oslavách 20 let Cechu čalouníků a dekoratérů v Brně

20srp(srp 20)13:49(srp 20)13:49Návštěva předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI výzkumného centrum ELI Beamlines za účasti předsedy vlády

21srp(srp 21)6:39(srp 21)6:39Jednání AMSP ČR s MPO

21srp(srp 21)6:39(srp 21)6:39Jednání vedení AMSP ČR s ministryní práce a sociálních věcí

21srp(srp 21)6:39(srp 21)6:39Jednání vedení AMSP ČR s kolektivním členem AČCKA

22srp(srp 22)13:49(srp 22)13:49Jednání vedení AMSP ČR s vedením MPO

22srp(srp 22)13:49(srp 22)13:49Setkání regionálních zástupců platformy AMSP ČR Moje restaurace

22srp(srp 22)14:17(srp 22)14:17Jednání platformy AMSP ČR Rok digitálního podnikání 2019

22srp(srp 22)14:17(srp 22)14:17Jednání vedení AMSP ČR a vedení AMCHAM (Americká obchodní komora)

23srp(srp 23)6:40(srp 23)6:40AMSP ČR na Zemi Živitelce – jednání s kolektivními členy

23srp(srp 23)14:17(srp 23)14:17Jednání vedení AMSP ČR s ministrem spravedlnosti

23srp(srp 23)14:17(srp 23)14:17Jednání GŘ AMSP ČR s vydavatelství Economia v rámci spolupráce v Roce rodinného podnikání 2018

23srp(srp 23)15:00(srp 23)15:00Teritoriální setkání USA

24srp(srp 24)6:41(srp 24)6:41AMSP ČR vyhlašuje na Zemi Živitelce nejlepší rodinné firmy a farmy s přínosem pro rozvoj regionů, předávání cen s Ivetou Toušlovou za účast v seriálu Toulavá kamera za rodinným stříbrem

27srp(srp 27)6:41(srp 27)6:41Jednání vedení AMSP ČR s vedením ČNOPK

28srp(srp 28)6:41(srp 28)6:41Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením MD

28srp(srp 28)6:42(srp 28)6:42Jednání předsedy AMSP ČR a místopředsedy RVVI s vedením MO

28srp(srp 28)14:17(srp 28)14:17Jednání AMSP ČR – ČBA – ČMZRB o finančních nástrojích pro MSP

30srp(srp 30)14:17(srp 30)14:17MeeUp začínajících podnikatelů v Brně (projekt Svou cestou-Young Business)

30srp(srp 30)14:17(srp 30)14:17Setkání s velvyslanci, MZV

30srp(srp 30)15:00(srp 30)15:00Teritoriální setkání Kuba

X