Všechny události AMSP ČR

Archiv a plánované události

Všechny události AMSP ČR

01úno8:3012:00Seminář GDPR

01úno9:069:06Vystoupení předsedy AMSP ČR na konferenci Účetní budoucnosti (Svaz účetních a Economia)

01úno9:069:06Jednání předsedy AMSP ČR k rozpočtu RVVI s resorty MK, MO a AV ČR

02úno(úno 2)7:16(úno 2)7:16Jednání s vedením společnosti LeasePlan Česká republika a Skandinávskou obchodní komorou

02úno(úno 2)9:06(úno 2)9:06Účast předsedy AMSP ČR na řádném zasedání rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace

02úno(úno 2)9:06(úno 2)9:06Jednání předsedy AMSP ČR k rozpočtu RVVI s resortem MPSV

05úno(úno 5)9:07(úno 5)9:07Jednání předsedy AMSP ČR k rozpočtu RVVI s resortem MPO a TAČR

06úno(úno 6)9:09(úno 6)9:09Jednání vedení AMSP ČR s velvyslankyní Tuniského velvyslanectví v Praze

07úno(úno 7)7:17(úno 7)7:17Jednání s vedením Úřadu průmyslového vlastnictví a ČMSA

07úno(úno 7)9:10(úno 7)9:10Jednání předsedy AMSP ČR k rozpočtu RVVI s resorty MZV, MZE a MZD

08úno(úno 8)9:11(úno 8)9:11Zahájení a aktivní účast AMSP ČR na veletrhu Řemeslo Praha/Střechy Praha

09úno(úno 9)7:19(úno 9)7:19Předávání Ocenění za řemeslný počin vč. finančního příspěvků stavebním spolkům spolupracujícím v projektu Fandíme řemeslu

09úno(úno 9)9:11(úno 9)9:11Jednání AMSP ČR s Českou pirátskou stranou

09úno(úno 9)9:11(úno 9)9:11Konference AMSP ČR k GDPR na veletrhu Řemeslo Praha, PVA Letňany

09úno(úno 9)9:11(úno 9)9:11Setkání vedení AMSP ČR s partnerskými cechy a profesními spolky

09úno(úno 9)14:30(úno 9)14:30Seminář GDPR

13úno(úno 13)7:19(úno 13)7:19Účast na zasedání Podvýboru pro podnikatelské prostředí Poslanecké sněmovny PČR

15úno(úno 15)8:30(úno 15)8:30Seminář GDPR

16úno(úno 16)9:13(úno 16)9:13Účast zástupců AMSP ČR na Řídícím výboru exportní strategie ministra průmyslu a obchodu

19úno(úno 19)9:13(úno 19)9:13Jednání vedení AMSP ČR s vedením Plzeňského Prazdroje

21úno(úno 21)8:30(úno 21)8:30Seminář GDPR

22úno(úno 22)9:14(úno 22)9:14Jednání představenstva a DR AMSP ČR

26úno(úno 26)7:20(úno 26)7:20Účast na Řídícím výboru NCP 4.0 (ČVUT)

X