„Zajištění účasti na výstavních akcích“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku.X