Vzdělávejte se pro růst!

Vzdělávejte se pro růst!

Tak se jmenuje nová výzva, kterou připravilo pro firmy Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Po vyhodnocení výzvy ministerstva z r. 2009 pro firmy v krizi „Vzdělávejte se!“, kdy mohly firmy s nedostatkem zakázek školit své zaměstnance a získat náhradu jejich mezd vč. odvodů, připravilo ministerstvo navazující výzvu, která by měla být zveřejněna v květnu 2011 u Krajských úřadů práce.

Administrátorem bude Úřad práce České republiky. Výzva bude mít nadrezortní charakter – MPSV totiž zapojuje ještě resort Ministerstva průmyslu a obchodu (energetika) a Ministerstva pro místní rozvoj (cestovní ruch).

Vybraná odvětví podpory nové výzvy: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (jen malé a střední podniky), ubytování, stravování, pohostinství, odpadové hospodářství, cestovní ruch, energetika, sociální služby (ambulantní + terénní). Podmínka pro firmy: dostatek zakázek, nedostatek zaměstnanců.

Tuzemské firmy mohou v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! od května požádat o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců. Výše finančního příspěvku bude činit pro malé a střední podniky až 500 000 korun měsíčně, u velkých firem i více. Celkem bude v rámci projektu, který navazuje na již ukončený projekt Vzdělávejte se!, rozděleno 2,3 miliardy korun.

MPSV se chce  zaměřit především na odborné vzdělávání, ale nechce opustit ani obecné dovednosti. Z projektu tak bude možné podporovat vzdělávání zaměstnanců také v oblasti komunikačních, obchodních, jazykových či IT dovedností. Z projektu bude možné financovat i mzdové výdaje na zaměstnance, a to do výše 25 procent prostředků na vzdělávání, maximálně pak do 8 000 korun měsíčně.
 

V rámci projektu budou moci o dotaci požádat i zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, a to především ti, kteří mohou získat práci u firem ve výše uvedených odvětvích. Peníze jim budou poskytovány přes úřad práce například na rekvalifikaci či na poradenství při hledání zaměstnání.

Zdroj: konference MPSV 11.4.2011 PrahaX