„Zajištění propagačních videí a on-line propagace“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídkuX