„Zajištění propagačních videí a on-line propagace“ – Vysvětlení zadavatele č. 1X