Zpravodaj Roku venkova 2017: Rok venkova se blíží do finále!

Zpravodaj Roku venkova 2017: Rok venkova se blíží do finále!

Největší letošní podnikatelská akce je ve finále. Štafetový kolík podpory podnikání v obcích převzala před cílovou šachovnicí velmi aktivní Českomoravská záruční a rozvojová banka, která ve spolupráci s AMSP ČR připravila dva nové programy pro regionální a venkovské podnikatele – rozšířenou záruku a zvýhodněné úvěrování. Pokračuje velké tour zaměřené na setkávání rodinných firem v malých obcích, neustáváme v medializaci a neúnavně burcujeme k nákupu lokálních
produktů. Vychází předposlední číslo Zpravodaje Roku venkova 2017.

Zpravodaj_Rok_venkova_2017_rijen-1X