105. průzkum AMSP ČR: Cirkulární ekonomika

105. průzkum AMSP ČR: Cirkulární ekonomika

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-249 zaměstnanců

Metoda sběru dat: Online dotazování

Sběr dat:  proběhl 30. 10. – 6. 11. 2023

Velikost vzorku: 150 podniků

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut
Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 90 %

Průzkum ke stažení zde: Průzkum RUP 2023 Cirkulární ekonomika 2023

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory ŠKODA AUTO, a.s., společnosti Google, Komerční banky, a.s., Vodafone Czech Republic a.s.Deloitte CZ Services s.r.o., PKF APOGEO Group, SE, Merxu s.r.o. a agentury CzechInvest.amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html