45. Jak firmy hodnotí využívání odpočtu na výzkum a vývoj

45. Jak firmy hodnotí využívání odpočtu na výzkum a vývoj

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Firmy uplatňující odpočet na výzkum a vývoj z vybrané databáze Ayming

Výzkumná metoda: Strukturovaný dotazník o délce 10 minut

Datum sběru dat: 22.-28.11.2016

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Pruzkum_VVI_12_2016_.pdf Pruzkum_VVI_12_2016_.pdf (992,58 KB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html