Rodinné firmy jsou připraveny pomoci národnímu hospodářství. Chceme využít potenciál rodinného podnikání právě nyní.

Rodinné firmy jsou připraveny pomoci národnímu hospodářství. Chceme využít potenciál rodinného podnikání právě nyní.

Tisková zpráva 27. 8. 2020

Praha, 27. srpna 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předložila na včerejším odpoledním setkání rodinných firem s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem stěžejní materiál „Srdcová sedma“. Ten je soupisem sedmi návrhů k dynamizaci a aktivaci rodinných podniků. Týká se zkrácení doby odpisů, změny zákona o investičních pobídkách, uplatnění úroku z investovaného kapitálu, daňové úpravy u firemních vozidel, zákona o zadávání veřejných zakázek, zaměstnávání rodinného příslušníka a podpory vzdělávání. Největší podporu ze strany rodinných firem i vicepremiéra mělo téma zkrácení doby odpisů.

Rodinou vlastněné nebo rodinou řízené živnosti, malé, střední či velké podniky ovlivňují ekonomiku po celém světě. Jsou její nedílnou součástí už po staletí. V době zpomalování ekonomiky svými investicemi iniciují východ z krize či z recese, napomáhají stabilizaci světových ekonomik.

Dle European Family Businesses je podíl rodinných firem v ČR 87 % z celkového počtu podnikatelských subjektů. Zaměstnávají více než polovinu zaměstnanců a ročně investují dle expertního odhadu více než 500 miliard korun. Zbytek investic realizují především zahraniční firmy. Z nezávislých průzkumů agentury IPSOS pro AMSP ČR vyplývá, že právě české rodinné podniky jsou nyní připraveny investovat. Přivítaly by státní pobídku, aby svoje investice začaly rychle realizovat.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) iniciovala na sklonku loňského roku vznik nové Odborné sekce pro kvalitu v rodinném podnikání. Jejím řídícím orgánem je Rada kvality ČR. Kritéria “Kvality v rodinném podnikání” budou v rámci Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání poprvé v historii hodnotit rodinný podnik podle toho, jak kvalitně funguje rodina vlastníků, jak kvalitně je řízena rodina i podnik, jak kvalitně je řízena rovnováha mezi zájmy rodiny a rodinného podniku v oblasti financí.

Setkání majitelů rodinných podniků s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem dne 26. 8. 2020 otevřelo debatu o tom, jak stát může reagovat na stoupající kvalitu rodinného podnikání a v souvislosti s představením „Srdcové sedmy“, tedy 7 opatření k dynamizaci českých rodinných firem přineslo odpovědi na tyto otázky:
• Jsou rodinné podniky schopny převzít odpovědnost za obnovu hospodářství anebo musíme opět spoléhat na zahraniční investice?
• Posílí u nás nyní domácí nebo zahraniční kapitál?
• Prohloubí se kolonizace naší ekonomiky anebo české rodinné podniky odvážně vyplní nabídnutý prostor v ekonomice?
• Jak tomu chce pomoci stát a co jsou pro to schopny udělat naše rodinné firmy?
• Jak podpořit výuku specifik rodinného podnikání na našich středních a vysokých školách?

Nechceme pro české rodinné podniky peníze proto, aby mohly přežít. Chceme jejich rozvoj dynamizovat a povzbudit je k tomu, aby právě nyní investovaly – a to možná nejvíce ve své historii. Stávající úspěšné rodinné podniky založili před 20 – 30 lety odvážní podnikatelé většinou z ničeho. Nyní chceme, aby nová generace nástupců znovu odvážně převzala odpovědnost za další růst podniků. K tomu by jim měla vláda vytvořit dobré investiční podmínky tak, jak je v minulosti vytvářela zahraničním investorům. Rozdílem bude, že výnosy z těchto investic nebudou putovat do zahraničí, ale zůstanou u nás doma.

Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a garant projektu Rodinná firma k tomu uvádí:
„Odhadujeme, že investice českých malých a středních podniků a rodinných firem by mohly přesáhnout částku 650 miliard Kč ročně, pokud vláda podpoří jejich investiční aktivity. Za krize se rozděluje budoucí potenciál a vláda má dnes v rukou klíč ke zvýšení síly našich firem. Vláda může iniciovat pobídkami investiční činnost. Investiční činnost zahraničních firem není třeba iniciovat. Tyto firmy rychle najdou krizí uvolněné nové pracovní síly a rozvinou svoji činnost na našem území. Nyní se bude hrát o to, zda snížíme míru kolonizace naší ekonomiky, kdy většina peněz vydělaných našimi lidmi končí v zahraničí. Prostředky vynaložené vládou na podporu investic českých rodinných firem zůstanou doma.”

„Rodinné firmy jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, a to i díky tomu, že jejich rodinná povaha má větší schopnost přečkat složitá období. V jednom takovém se právě nacházíme, proto chci ujistit všechny rodinné podniky, že vláda udělá maximum pro jejich podporu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vítám i to, že jsou rodinné firmy připraveny se z krize proinvestovat, což je jeden ze způsobů, kterým chceme naší ekonomice pomoci.“

Pokud investice do nových technologií, postupů a výrobků doplníme ještě kvantitativní i kvalitativní změnou ve vzdělávání našich podnikatelů a manažerů, potom můžeme směle mířit mezi světovou elitu. K tomu je třeba přiblížit univerzity, ale i učňovské a střední školství firmám a jejich potřebám. Zatím jsou tyto světy od sebe vzdálené. Vznik Family Business Center, nových programů „Family Business Administration“ (FBA), předmětů představujících specifika rodinného podnikání, zvaní těch nejlepších zahraničních odborníků k nám a vstup našich podnikatelů do výuky buď jako studentů nebo jako přednášejících, změní zaběhnuté systémy a přiláká ke vzdělávání zakladatele, nástupníky i zaměstnance. Umožní zakládat nové rodinné podniky, prostřednictvím „chytrých“ investic úspěšně expandovat s produkty s vyšší přidanou hodnotou. Jedině s odpovídajícím odborným vzděláním můžeme v dnešním měnícím se světě myslet na tu nejvyšší a nejlepší podnikatelskou ligu. I proto rozvíjí AMSP ČR již několik let svou univerzitní platformu, která se rozšiřuje o další vysoké školy a univerzity s vlastními programy a předměty k rodinnému podnikání.

„Pokud jde o vzdělávání, vnímám pro oblast rodinného podnikání dvě klíčové priority: 1) podpořit vysoké školy při získávání know-how ze zahraničí, kde již existuje dlouhodobá zkušenost s mezigeneračním předáváním majetku, 2) účelně propojovat talentované studenty a rodinné firmy s cílem ukázat, že rodinná firma může být pro ně velmi zajímavou kariérní příležitostí,“ uvádí Jiří Hnilica, prorektor pro mezinárodní vztahy a ředitel Centra pro rodinné firmy na VŠE.

Naděžda Petrů, vedoucí Katedry ekonomie a managementu VŠFS, a.s. dodává: „V České republice dosud neexistuje systematické vzdělávání vztažené k managementu rodinného podnikání. Dlouhodobý úspěch stávajících, ale i nově zakládaných rodinných podniků bude záviset na úrovni vzdělání a jeho kvalitě, na schopnosti a dychtivosti mladých lidí tvořivě a kreativně uplatňovat znalosti v reálné praxi rodinného podnikání. Vlastnit nebo pracovat v rodinném podniku se pro ně musí stát „in“ proto, aby nebyli „out“…“

„Proč se tématu rodinného podnikání ve výzkumu a vzdělávání dlouhodobě věnujeme? Rodinné podnikání chápeme jako nezastupitelný prvek nejen na úrovni národního hospodářství, ale především jako významný nástroj rozvoje obcí. Jedná se o institut, který je budován pomocí hodnot stanovených předáváním zkušeností a znalostí několika generací.“, vysvětluje Petra Rydvalová z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Partnerem Setkání majitelů rodinných podniků s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem dne 26. 8. 2020 je Rady kvality ČR.

 

 

 

Tisková zpráva ke stažení zde:TZ-2020-08-27-Rodinné firmy jsou připraveny pomoci národnímu hospodářství 

Tags:


X