AMSP ČR jednala s ministrem Dienstbierem: Energetický zákon je nutné přepracovat, datové schránky urovnat

AMSP ČR jednala s ministrem Dienstbierem: Energetický zákon je nutné přepracovat, datové schránky urovnat

Předseda Asociace Karel Havlíček a generální ředitelka Eva Svobodová se setkali s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem. Hlavními body jednání byla diskuse nad dalším postupem přerušeného projednávání energetického zákona, což AMSP ČR přivítala. Asociace považuje novelu za nedomyšlenou a v mnohém za velmi negativně ovlivňující malé a střední podnikání. Fakt, že samotný legislativní proces byl přerušen, a to na základě více jak 40 stránek připomínek, je jasným signálem, že by se měla celá novela přepracovat.

Karel Havlíček k tomu dodává: „Naprosto chápu, že celá koncepce obnovitelných zdrojů se řešila v minulosti chaoticky, nicméně nyní vyléváme s vaničkou i dítě. Retroaktivní účinky by se měly zavádět opravdu jen v naprosto mimořádných případech. Chceme potrestat stovky spekulantů, ale ničíme současně byznys 25 tisícům malých podnikatelů, kteří v dobré podnikatelské víře začali v oboru podnikat a investovat.“ 

Dalším projednávaným bodem byla diskuse nad zmateným doručováním dokumentů určeným podnikatelům od veřejných orgánů prostřednictvím datové schránky. Orgány veřejné moci totiž v mnoha případech  komunikují s  podnikateli nadále v listinné formě, přestože ti mají zřízenu datovou schránku ze zákona nebo si ji zřídili dobrovolně. Držitelé datových schránek potom předpokládají, že stát bude komunikovat výhradně elektronicky, nevyzvedávají si doporučené dopisy, což vede k tomu, že se stávají obětmi exekucí nebo jsou jinak poškozováni nebo kráceni na svých právech. Změna legislativy by mohla ustanovit, že pokud orgán veřejné moci usoudí, že povaha dokumentu neumožňuje doručit držiteli datové schránky dokument prostřednictvím datové schránky, odešle do datové schránky držitele notifikaci, že konkrétního dne odeslal na uvedenou adresu dokument v listinné podobě. Eva Svobodová dodává: „Návrhem AMSP ČR se bude ministr Dienstbier obratem zaobírat, je šance, že by mohl být v dohledné době zaveden. Podle našeho názoru se tím vyřeší problém jak na straně podnikatele, tak na straně veřejné správy.“https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html