AMSP ČR pokračuje v rozvojové spolupráci s Moldávií, nyní se zaměřením na inovace

AMSP ČR pokračuje v rozvojové spolupráci s Moldávií, nyní se zaměřením na inovace

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Přiblížení moldavských malých a středních podniků blíže inovacím“ v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2021-2022.

Projekt je zaměřen na poskytování poradenské pomoci moldavské Organizaci pro rozvoj malých a středních podniků ODIMM, a to v oblasti zavádění nových opatření a služeb týkajících se inovací v podnikání a výrobě. Dlouhodobým cílem projektu je napomoci ozdravení aktivit moldavských MSP zasažených pandemií Covid-19 a umožnění opětovného rozvoje podnikání především ve venkovských a rurálních oblastech.

V rámci následujících několika měsíců budou uskutečněny 2 studijní cesty moldavských účastníků do České republiky a 1 poradenská mise českých expertů do Moldávie. Cílem cest bude především předání know-how, výměna zkušeností a znalostí či diskuze s moldavskými podnikateli u kulatého stolu.

Projekt navazuje na předchozí spolupráci AMSP ČR s agenturou ODIMM a je pokračující snahou posílit konkurenceschopnost moldavských podnikatelů na domácím trhu skrze budování jejich interních kapacit.

Termín realizace: do 09/2022

Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html