AMSP ČR součástí Evropského centra pro digitální inovace (EDIH)

AMSP ČR součástí Evropského centra pro digitální inovace (EDIH)

V červnu zveřejnila Evropská komise výsledky hodnocení zaslaných kandidátů na vznik Evropských center pro digitální inovace (EDIH). Úspěšným žadatelem bylo České vysoké učení technické (ČVUT). ČVUT, které disponuje výzkumnými týmy v oblasti umělé inteligence na světové úrovni, uspělo jako koordinátor EDIHu ve dvoukolové žádosti, i na evropské úrovni, což se některým z favorizovaných subjektů v zahraničí nepodařilo. EDIH bude primárně sloužit malým a středním podnikům i veřejné správě a poskytovat konkrétní a smysluplné nástroje včetně testování řešení před vlastní investicí a transfer znalostí. EDIH ČVUT se zaměřuje na poskytování služeb při zavádění prvků umělé inteligence a strojového učení zejména v oblastech průmyslu, zdravotnictví, dopravy a energetiky. Cílem je výzkum a transfer technologií směrem k vyšší digitalizaci malých a středních podniků i veřejné správy.

AMSP ČR se hrdým partnerem tohoto konsorcia.

„Role AMSP ČR je v daném projektu ČVUT EDIH směřována do 3 oblastí: Jsou to široké aktivity podporující „povědomí“ o tomto programu mezi MSP (konference, workshopy, networking MSP, jak být aktivně zapojený) a podpoře transferu /sdílení špičkového know-how EU, kam jsou EDIHy směrovány. V druhém kroku realizujeme naši práci již na „připravenosti“ MSP pro čerpání konkrétního kaskádového financování od EDIHu ČVUT do ekosystému  inovací a digitalizace MSP s napojením na progresivní prvky AI. Specialitou je pak podpora AMSP ČR – v posledních 2 letech covidem silně postiženého sektoru – turismu. AMSP ČR jako zakládající člen DIHu TOURISM 4.0 směřuje a podporuje aktivity spojené s AI a digitalizaci sektoru s využitím know how-ČVUT a struktury EDIHů pro turismus po celé EU“, uvádí k této novince Pavel Vokáč, místopředseda představenstva AMSP ČR.

Tisková zpráva ke stažení ZDEhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X