Author: Ivana Domaníková

Praha, 29. 6. 2018 − Ministerstvo financí a zástupci podnikatelů dospěli k dohodě, která bude znamenat změnu stávajícího daňového režimu v oblasti předkládání a zpracování projektu výzkumu a vývoje. Pod vedením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zasedala od začátku tohoto roku pracovní skupina tvořená zástupci podnikatelských svazů a asociací, Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Vyjednávací tým řídil místopředseda RVVI a šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Karel Havlíček, který předložil Radě návrh změn v uplatňování klíčového nástroje nepřímé podpory firem, které investují do vývoje a výzkumu. RVVI na svém zasedání 29. června 2018 tento návrh schválila.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem průmyslového vlastnictví a s Českou spořitelnou si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ K OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV, který se uskuteční 24. května od 12:30 hod. do 17:00 hod. ve  VŠB (VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA,...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem průmyslového vlastnictví a s Českou spořitelnou si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ K OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV, který se uskuteční 17. dubna od 8:30 hod. do 13:00 hod. v  TUL (Technická univerzita v Liberci), Ekonomická fakulta,...

    Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) má ve svých kontaktech řadu seniorů z řad podnikatelů. Mezi členy Asociace je i velké množství podnikatelských subjektů, které mají potenciál na to, nabídnout omezenou spolupráci seniorům, expertům v určité oblasti. Projekt Silver Business zprostředkuje...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem průmyslového vlastnictví a s Českou spořitelnou si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ K OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV, který se uskuteční 10. dubna od 8:30 hod. do 13:00 hod. vo  VTP (Vědecko-technický park), Teslova 3, 30100 Plzeň.  PROGRAM SEMINÁŘE:...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html