Author: Zuzana Kratochvílová

Komerční banka ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) začala nabízet zvýhodněný úvěrový produkt EuroCreative. Ten je určen pro financování kulturních a kreativních projektů. Jedná se například o produkci filmů, překladatelství, vydávání a prodej knih, design nebo scénická umění. Příjemce úvěru získává automatickou záruku EIF....

Evropská komise usiluje o podporu přístupu malých a středních podniků k financím prostřednictvím kótování. Předložila tak konzultační dokument, jehož cílem je jednak shromáždit názory na hlavní výzvy, jimž MSP na finančních trzích čelí, a posoudit dopad možných změn právních předpisů, které navrhly zúčastněné strany v rámci předchozích veřejných...

Evropská komise spustila nové veřejné konzultace o budoucnosti EU fondů. Občané a organizace mají nyní možnost se podílet na dalším směřování politik a iniciativ EU vyplněním online dotazníků, které jsou k dispozici až do 8. března 2018. Po skončení konzultačního období shrne komise odpovědi, které dále...

Dne 13. ledna začala platit nová pravidla revidované směrnice o platebních službách. Směrnice zakazuje příplatky za platby spotřebitelů kreditní a debetní kartou v obchodech nebo online. Dále si klade za cíl otevřít trh plateb EU společnostem, které nabízejí platební služby, na základě kterých získají přístup k informacím o platebním účtu; zavedení přísných...

Multilaterální výzva EUREKA, do které jsou, kromě ČR, zapojeny tyto země: Chile, Francie, Izrael, Španělsko, Švédsko a Turecko. Chile se stalo v červenci 2017 přidruženou zemí programu EUREKA, což umožňuje výrazné posílení spolupráce s touto zemí, jediným latinskoamerickým státem momentálně zapojeným do EUREKA Network. Chile představuje rozvinutý...

Evropská komise navrhuje investovat miliardu eur do vybudování evropské superpočítačové infrastruktury světové úrovně. Vytvoří pro léta 2019 až 2026 společný podnik EuroHPC, který bude v EU pořizovat, budovat a zavádět špičkovou infrastrukturu v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC). Podnik bude také podporovat program výzkumu a inovací s cílem vyvíjet technologie a zařízení,...

Nedávno médii proběhlo, že díky rozhodnutí Evropského soudního dvora mají mít některé OSVČ nárok na placenou dovolenou. Českých podnikatelů se to ale netýká. Celý článek naleznete zde: https://www.podnikatel.cz/clanky/boure-ve-sklenici-vody-ceske-osvc-na-placenou-dovolenou-narok-nemaji/...

Konverzující roboti, digitální zrcadla, interaktivní kabinky, chytré doplňovací regály. Jen několik příkladů, jak do obchodu vstoupí revoluce 4.0. Stále častěji se s ní budou setkávat zákazníci i zaměstnanci. Ovlivní také konkurenční souboj řetězců, její (ne)správné využití rozhodne o vítězích a poražených, varuje ministerstvo průmyslu a...

V České republice je stále řada podnikatelů, kteří ani netuší, zda se jich nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů týká, nebo ne. Hlavním problémem mnoha z nich je, jak a kde se zaváděním souladu s GDPR začít. Konzultační služby mohou navíc pro některé z nich znamenat nezanedbatelný zásah do rozpočtu. Existují...

AMSP ČR je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. O jejím fungování, cílech a přínosech jsme hovořili s předsedou představenstva doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D.,...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X