Author: Zuzana Kratochvílová

Česká agentura pro standardizaci (Agentura) byla zřízena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb. Od 1. 1. 2018 je pověřena vykonávat činnosti spojené se zabezpečováním tvorby, vydáváním, a distribucí českých technických norem.   Se vznikem Agentury se změnilo to, že...

Dne 1. srpna 2019 vstoupilo v platnost nové nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb, jehož cílem je zajistit lepší podmínky pro prodejce využívající platformy, a to včetně online tržišť, rezervačních stránek, obchodů s aplikacemi a vyhledávačů. V účinnost však nová pravidla vstoupí až 12. července...

„Založit si malou či střední firmu jen proto, že chce hodně peněz a krásná nová auta, není zrovna ideální myšlenka. Hlavně musíte vědět, co chcete udělat a změnit,“ říká v rozhovoru pro E15 Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva pověřený vedením Asociace malých a středních podniků a živnostníků...

Dobrá zpráva pro podnikatele: financování inovativních start-upových projektů je nyní dostupnější. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) schválilo aktualizaci programu INOSTART, který nabízí zvýhodněné záruky za úvěry začínajícím podnikatelům z celé České republiky. Žádosti je je nyní potřeba podávat podle nových pravidel. Celý článek naleznete zde: https://vedavyzkum.cz/inovace/inovace/zaruky-za-financovani-inovativnich-start-upu-se-v-programu-inostart-zvysuji...

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů vyvolalo celosvětový rozruch. Ovšem i přes velkou pozornost, které se mu dostalo, v praxi stále přetrvává řada výkladových nejasností. Celý článek naleznete zde: https://ictrevue.ihned.cz/c3-66625870-0ICT00_d-66625870-gdpr-v-praxi-aneb-rok-zkusenosti-napric-regionem...

Dobrá zpráva pro podnikatele: financování inovativních start-upových projektů je dostupnější. Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo aktualizaci programu INOSTART, který nabízí zvýhodněné záruky za úvěry začínajícím podnikatelům z celé České republiky. Žádosti je nyní potřeba podávat podle nových pravidel. Celý článek naleznete zde: http://ceskavedadosveta.cz/jednodussi-cesta-k-uveru-zaruky-za-financovani-inovativnich-start-upu-se-zvysuji/...

Praha, 20. srpna 2019. Osm z deseti dotázaných podnikatelských subjektů v zemědělství si dokáže pojem digitální zemědělství spojit s konkrétní činností. Stejné množství respondentů také využívá moderní technologie. Ty nejčastěji nahrazují chybějící lidskou pracovní sílu nebo těžkou fyzickou práci. Do robotizace a digitalizace však investuje zatím...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních zemědělských podniků od 1 do 250 zaměstnanců, OSVČ v zemědělství Metoda výzkumu:  CATI telefonické dotazování Sběr dat: 18. 2.- 22. 2. 2019 Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 9 minut Velikost vzorku: 100 podnikatelských subjektů z toho 30 OSVČ, 70 firem Průzkum ke...

Ve čtvrtek 1.8.2019 podepsala Komerční banka s Evropskou investiční bankou smlouvu umožňující obnovení programu EuroEnergie. Program EuroEnergie poskytuje podporu při financování projektů úspory energie a/nebo zvýšení energetické účinnosti ve formě: 80% záruky EIB za úvěr KB úrokového zvýhodnění až 40 bps (0,4 %) ze zdrojů EIB Uzavírání...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X