Author: Zuzana Kratochvílová

Pouhých 10 % malých a středních podniků má plně automatizovanou výrobní linku. Čtvrtina firem plánuje do 5 let robotizovat výrobu, ale největší brzdou pro jejich digitalizaci se stává nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla. Do automatizace a robotizace zatím investuje jen 22 % malých a středních firem. Celý...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Malé a střední firmy od 5 do 250 zaměstnanců, které alespoň část výroby/služeb exportují Metoda výzkumu:  CATI telefonické dotazování Sběr dat:  červen 2019 Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 13 minut Velikost vzorku: 400 podnikatelských subjektů Průzkum ke stažení zde: Ipsos pro AMSP_Exportéři 2019_Závěrečná zpráva Realizaci sběru dat a analýzu...

Praha, 20. června 2019 – Za největší problém exportu české podniky považují kurzy a kurzové riziko. Podle exportního výzkumu, který si nechaly již popáté zpracovat CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) exportéři letos vnímají jako...

Evropská komise dne 11. 6. 2019 zveřejnila výsledky Indexu digitální ekonomiky a společnosti 2019 (DESI), které ukazují, jak jsou jednotlivé členské státy úspěšné v oblasti digitalizace a jaká je jejich digitální konkurenceschopnost. Výsledky ukazují na nárůst zájmu o ultra rychlé internetové připojení, nicméně přístup k němu má momentálně jen 60%...

Evropská unie se snaží vytvořit z Evropy celosvětově významný region se superpočítačovou kapacitou. Mezi vybranými lokalitami (Španělsko, Lucembursko, Itálie, Finsko, Slovinsko, Portugalsko a Bulharsko) je i středisko v Ostravě. Superpočítače budou např. generovat prognózy vývoje meteorologických vzorců a předpovídat rozsah a směr bouří či povodní; simulovat testy...

Rada přijala 13. 6. 2019 směrnici, která usnadňuje a podporuje využívání online nástrojů v kontaktech mezi společnostmi a orgány veřejné moci v průběhu jejich životního cyklu. Směrnice umožní on-line postupy, vytvoří pro podniky moderní a bezpečný způsob, jak odstranit překážky týkající se zakládání společností, registrace jejich poboček...

V úterý 28. května 2019 proběhlo v prostorech Divadla X10 v Praze slavnostní zahájení programu Kultura. Konference představila více než 170 zástupcům kulturních organizací z České republiky, Islandu, Lichtenštejnska a Norska příležitosti, které se otvírají v oblasti kulturního dědictví a současného umění v letech 2019-2024....

Rada přijala 13. 6. 2019 nařízení o zřízení Evropského úřadu práce (ELA) a rozhodla, že bude sídlit v Bratislavě. Cílem tohoto nového orgánu je podporovat soulad a koordinaci mezi členskými státy při prosazování právních aktů EU v oblasti pracovní mobility a koordinace sociálního zabezpečení. Bude také poskytovat přístup k informacím...

Komerční banka spustila na svých stránkách online kalkulačku pro orientační zjištění hodnoty firmy. Pro získání výsledku stačí zadat několik základních informací, doplnit vybraná data z účetní závěrky a odhadnout vývoj výnosů a zisku do budoucna. Kalkulačku může použít kdokoliv, online a zdarma. Pro zájemce KB následně nabízí...

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010861 Doba realizace projektu:             1.5. 2019 – do 31.03.2023 Celková výše projektu:                 29 991 200,00 Kč   Příjemcem  je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků. Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X