Author: Zuzana Kratochvílová

Evropský parlament dne 6.3.2019 dosáhl s členskými státy politické dohody o nových pravidlech, která pomohou malým a středním podnikům získat přístup k různorodým zdrojům financování. Revidovaná pravidla zejména zjednoduší přístup malých a středních podniků (MSP) k veřejným trhům prostřednictvím takzvaných trhů růstu MSP, což je...

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dne 9. 4. 2019 konferenci „Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje“, kde budou prezentovány výsledky aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy v oblasti regionálního rozvoje (např. přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni, analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu Smart...

Evropská komise dne 4.3.2019 zveřejnila zprávu shrnující postup v implementaci akčního plánu pro oběhové hospodářství, který byl zveřejněný v prosinci 2015. Komise uvádí, že všech 54 iniciativ uvedených v akčním plánu je přijatých nebo jejich implementace právě probíhá. Jedním z nejvýraznějších úspěchů akčního plánu je vydání strategie EU pro plasty, což...

Skvělá zpráva. Letní seriál Toulavé kamery bude i letos s rodinnými firmami. Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR se podařilo i pro letošek vyjednat, že hlavními protagonisty jednoho z nejsledovanějších českých pořadů budou podobně jako v loňském roce malé a střední rodinné firmy a živnosti. Toulavá...

Na počátku března 2019 byla vyhlášena 4. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE. Jde o podporu nadnárodní spolupráce institucí z veřejného i soukromého sektoru, a to např. v oblastech kulturního dědictví, energeticky účinné renovace budov veřejného sektoru ve městech – projekt VirtualArch, či v oblasti dopravy...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) eskalovala velkou diskusi spojenou s přípravou opatření pro malé podnikatele. Děkujeme všem za podporu i kritické připomínky, v současné době probíhají intenzivní jednání jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s Ministerstvem financí a rovněž...

Česko musí dle něj prodat své výhody - nejen odborné faktory a argumenty, ale třeba i to, že jsme bezpečnou zemí, kde by mohli mít zájem žít i ostatní. „Máme tady nádherná města, dostupné veřejné služby, příjemné prostředí pro žití, celou řadu aktivit, které mohou...

Revoluční změny pro živnostníky získávají reálný obraz. I když se jedná o souhrn několika změn, cílem je, aby se živnostníkům v Česku podnikalo jednodušeji. Zástupci podnikatelů intenzivně komunikují s vládou. Společným cílem je ubrat především administrativu těm nejmenším podnikatelům. Aktuálně probíhají intenzivní jednání jak s ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s ministerstvem financí....

Praha, 18. března 2019. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) eskalovala velkou diskusi spojenou s přípravou opatření pro malé podnikatele. Děkujeme všem za podporu i kritické připomínky, v současné době probíhají intenzivní jednání jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s Ministerstvem financí a...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X