Author: Zuzana Kratochvílová

Evropská komise zveřejnila dne 8. 7. 2019 výzvu na projekty z oblasti telekomunikací, jejichž cílem bude propojit panevropské platformy a zajistit přeshraniční fungování služeb. Celkem je na projekty vyčleněno 25 milionů euro rozdělených na 6 prioritních oblastí, kterými jsou kybernetická bezpečnost (10 mil. euro), eZdraví (5 mil. euro), elektronické zadávání...

Trojnásobně nižší mají být napříště úroky vyplácené firmám za jejich finanční prostředky neoprávněně zadržené státem prostřednictvím zajišťovacích příkazů. S poklesem ze současných dvaatřiceti na deset procent počítá návrh novely daňového řádu ministerstva financí, který kritizují podnikatelská sdružení. Naopak pozitivní změnou by mělo být dřívější vrácení části nadměrných...

Gastro segment podle průzkumu pokulhává v inovacích a restauratéři nestíhají držet krok s hostem. Možnosti přitom už existují. Průzkum provedla letos v květnu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se na jeho základě rozhodla zintenzivnit svou aktivitu v projektu „Moje restaurace“ a šířit nejen mezi malé...

Dne 27. srpna 2019 proběhne v Praze setkání s velvyslancem ČR v Zambii, panem Radkem Rubešem a dalšími hosty. Jedinečná možnost diskutovat s panem velvyslancem ČR v Zambii a dalšími hosty na téma podmínky podnikání v této zemi. Získáte mnoho důležitých informací z oblasti financování, práva...

Evropská komise oznámila koncem června jména vysokoškolských institucí po celé Evropě, které budou součástí prvních aliancí „Evropských univerzit“. Hlavní myšlenkou této aktivity je zvýšit kvalitu a atraktivitu evropského vysokoškolského vzdělávání a posílit spolupráci mezi institucemi, jejich studenty a zaměstnanci. Mezi 54 zaslanými přihláškami bylo vybráno 17 univerzit, pro které je k dispozici rozpočet...

Evropská komise vydala 10. 7. 2019 svou letní hospodářskou prognózu. Letošní rok by měl být ve znamení ekonomického růstu. Růst v eurozóně byl v prvním čtvrtletí roku silnější, než se očekávalo. Pozitivní krátkodobý výhled pro ekonomiku však zhoršují vnější faktory, mezi něž patří i celosvětové napětí v obchodních vztazích a značná...

Na začátku července 2019 oznámila Evropská komise, že v příštím roce alokuje 11 miliard EUR z programu EU na financování výzkumu a inovací Horizont 2020. Svou pozornost zaměří zejména na následující oblasti: změna klimatu, čistá energie, plasty, kybernetická bezpečnost a digitální hospodářství. Jednou z priorit současné alokace programu Horizont...

Dnem 1. 7. 2019 začíná fungovat nový celoevropský systém pro řešení sporů mezi členskými státy v oblasti daní, který umožní řešit spory rychleji a efektivněji. Jedná se o spory, které mohou vzniknout například odlišným výkladem a uplatňováním mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Podle odhadů Komise se momentálně řeší okolo...

Dne 11. 7. 2019 zveřejnila EK dva legislativní návrhy: aktualizaci právního základu o zřízení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a jeho nové Strategické inovační agendy (SIA) na příští finanční období 2021–2027, které sladí činnosti EIT s připravovaným rámcovým programem Horizont Evropa. Celkový rozpočet navrhla...

Makro zahájilo kampaň na podporu čtvrtého ročníku Dne soukromého podnikání za podpory jedenácti ambasadorů z jedenácti regionů. Velkoobchod Makro Cash & Carry ČR zahájil kampaň na podporu 4. ročníku Dne soukromého podnikání. Ten se letos uskuteční v úterý 8. října 2019 za podpory jedenácti ambasadorů z oblasti profesionální gastronomie a maloobchodu...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X