Author: Zuzana Kratochvílová

V příštím týdnu se na brněnském výstavišti uskuteční největší průmyslový svátek ve střední Evropě, a to již 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Hlavním tématem letošní akce je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby. Chybět nebudou ani zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. V pavilonu Z...

Začátky podnikání vždy provází otázka, jak živnost či firmu zaplatit. Ať už jde o počáteční investice do nákupu materiálů, stavby nebo pronájmu prostor či do kvalitních lidí, peníze jsou potřeba. Jenže když podnikatelé začínají, většinou nemají dostatek peněz, a tak nezbývá než se podívat po cizích financích. K tomu se nakonec přiklání i zavedené podniky, které potřebují peníze k růstu, vývoji...

Futurolog Bolles nastínil v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu podobu práce za 20 let. Využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku jako příklad úkolu v novém projektu RICAIP v Praze. Doba se mění již dnes. Lidé jsou kreativní, zůstanou před roboty,...

Dne 30. září 2019 proběhlo v Petschkově paláci setkání zástupců odboru řízení exportní strategie a služeb a oddělení Afriky, Asie a Austrálie se zástupci Agentury na podporu investic a obchodu Zambie. Hlavními bodem jednání byl projekt „Aid for Trade“ „Studijní cesta do ČR pro představitele Agentury na...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) je sdružením českých podnikatelských subjektů zahrnutých pod pojem malé a střední podniky (počet zaměstnanců do 250, obrat do cca 1,3 mld. Kč), ale sdružuje též individuální živnostníky. Základním cílem asociace je podpora “malého podnikání“ v nejrůznějších směrech...

Veletrh Transport a Logistika se společně s MSV koná každé dva roky. Nabídka dopravních a logistických řešení na veletrh průmyslových technologií logicky navazuje a letos svou šíří potvrzuje, že význam oboru stále roste. Přihlášeny jsou firmy z 12 zemí, vedle evropských států mezi nimi nechybí Čína...

Záměrem projektu je posilování inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti malých a středních podniků, zlepšení úrovně digitalizace a získání nových konkurenčních výhod. Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně...

Technologická agentura České republiky v roce 2018 finančně podpořila projekt „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“ č.  TL01000349. Projekt je zaměřen na řešení současného negativního trendu, kdy dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude v rámci realizace projektu analyzován...

Projekt navazuje na výzkumy jednotlivých institucí v oblasti migrace, trhu práce a podnikových procesů a reaguje na změny, kterými prochází společnost, průmysl a ekonomika. Zaměřuje se na model řízené migrace z Ukrajiny jako nástroje snížení deficitu pracovních sil a zvýšení výkonnosti české ekonomiky. Celý článek naleznete...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html