Author: Marie Marková

Informovat malé a střední podniky o možnostech zapojení do příprav a realizace české účasti na světové výstavě EXPO 2025, propagovat úspěšné inovativní české firmy a případně jim poradit a pomoci s expanzí do Japonska a na asijské trhy. To je cílem memoranda o spolupráci mezi Asociací malých...

Vedení AMSP ČR oslovilo ve dnech 16. až 19. ledna 2024 členskou základnu s anketou, která zkoumala postoje ke společné evropské měně. Sešlo se 574 odpovědí, což z výzkumu dělá velmi reprezentativní akci. Ukázalo se, že názory pro i proti jsou velice vyrovnané. V únorovém Zpravodaji AMSP...

Celý magazín naleznete zde: Trade_News_2023_6 Online články: Ivan Jukl: Jaké jsou největší příležitosti v Egyptě pro české exportéry? 3 otázky pro Marka Skolila, velvyslance České republiky v Senegalu Ilja Mazánek st.: V Africe přeje štěstí odvážným Chceme být inspirací váhajícím Petr Havlík: Odvaha, vynalézavost a šikovnost našich...

Polovodiče a čipy V posledním dílu Toulek Českem budoucnosti nahlédneme  do světa součástek, se kterými se setkáváme takřka na každém kroku - čipů. Iveta s Pepou vás zavedou do společnosti Onsemi, která jich v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí 10 milionů denně. Neobejdou se bez nich ani ve...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-249 zaměstnanců Metoda sběru dat: Online dotazování Sběr dat:  proběhl 30. 10. - 6. 11. 2023 Velikost vzorku: 150 podniků Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 90...

V rámci projektu DIGISCHOOL: Zvládnutí digitálních výukových nástrojů v odborném vzdělávání a přípravě, realizovaného v programu ERASMUS+, na jehož realizaci se AMSP ČR podílí, právě vychází pátý newsletter. Tento bulletin informuje o třetím projektovém výstupu, jehož cílem je poskytnout učitelům odborného vzdělávání a přípravy mikrovzdělávací...

Právě vyšel poslední projektový newsletter Právě byl distribuován poslední, v pořadí již pátý, projektový newsletter projektu AGEADAPT programu Erasmus+, jehož je AMSP ČR součástí. V něm se můžete dozvědět o posledních fázích tohoto více než dvouletého projektu týkajících se finálních prací na projektové vzdělávací platformě, o pilotním...

Železniční průmysl V dalším dílu Toulek Českem budoucnosti se vydáme na výlet po kolejích. Iveta s Pepou vás zavedou do společnosti Nymwag, která se během čtyř let své existence stala jedním z největších evropských výrobců vagónů. Ve firmě Škoda Transportation, kde se už téměř sto let vyrábějí elektrické...

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html