Brífink vlády 14. 10. 2020 – kompenzace podnikatelům

Brífink vlády 14. 10. 2020 – kompenzace podnikatelům

 • Daně – MF vydává tzv. generální pardon podnikatelům, které zasáhla vládní opatření, odloží ministerstvo financí všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku, a to s okamžitou účinností od zítřka, tj. 15. 10. 2020. Forma žádostí – stačí e-mailem na místně příslušnou finanční správu sdělení, že se na daného podnikatele vztahuje generální pardon MF. Všechna další opatření z jara zůstávají v platnosti (zpětné započtení daně, plošné prominutí příslušenství k daním, clům.. + jsou k dispozici individuální nástroje, kde mohou podnikatelé požádat bez poplatku u FS v důsledku Covid-19 o posečkání, snížení, zrušení, splátky, prominutí apod.
 • OSVČ a malá s.r.o. – v pátek  10. 2020 projedná vláda návrh na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den pro podnikatele, kde se jedná o zavřené provozy a jejich hlavní zdroj příjmů (nebude se vztahovat na vedlejší příjmy).
 • Ošetřovné OSVČ – bude předmětem jednání vlády v pátek 16. 10. 2020 v rámci balíčku pro OSVČ, zatím se jedná o 10 dní, á 400 Kč, tj. 4000 Kč/OSVČ.
 • COVID III. a státní záruky – prodlužuje se program COVID III., a to schválením EK do 30. 6. 2021. Nově se plánují zahrnout i investiční úvěry. MF jedná s MPO, ČNB a bankami.
 • EET – případný odklad 3. a 4. vlny EET bude předmětem jednání MF a zástupců podnikatelů dne 16. 10. 2020
 • Superhrubá mzda – předpokládá se zrušení od 1. 1. 2021.
 • Zaměstnanci – vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce tohoto roku. Firmám, které musely zavřít své provozy, stát proplatí 100 % náhrady mezd až do výše 50.000 Kč superhrubé mzdy. Bude platit zpětně od 1. 10. 2020. Nový název programu Antivirus A+.
 • Nájemné – MPO má připraveno program Covid Nájemné Výzva II. pro zavřené provozovny, žádosti budou nárokové při splnění podmínek, příspěvek státu je 50 % po dobu 3 měsíců zpětně za období 6-9/2020. Nyní neplatí podmínka spoluúčasti pronajímatele ve výši 30 %.
 • Odpuštění soc. pojištění za zaměstnance (Antivirus C) – neschváleno, muselo by být plošné, a to nelze.
 • Sedačkovné – MPO má připraven program Covid Bus pro zájezdové dopravce, pokud splní emisní normu EURO 2-6. Příspěvek bude dle emisní třídy a kapacity vozu násoben počtem dnů, kdy autobus stál od jara. Alokace 1 mld. Kč
 • Kultura – navazuje program Covid Kultura II., připravilo MPO a MK + zástupci kulturní obce, struktura uznatelných nákladů je výrazně širší než dosud. Týká se jak příspěvkových a neziskových organizací, tak ziskových organizací. Půjde o úhradu marně vynaložených nákladů, a to až do 50 % uznatelných nákladů a zároveň až 80 % uznatelných nákladů za kontinuálně vyvíjenou činnost (provozní náklady). Bude stanovena max. suma. Podpora se bude týkat i jednotlivců (hudebníci, tanečníci), kteří žijí z jednotlivých zakázek. Ti doloží své kulturní CV a skutečnost, že tyto příjmy jsou jejich hlavním příjem – tito obdrží jednorázový příspěvek 60.000 Kč na období do konce roku 2020. Podpora se týká živého umění. Alokace 750 mil. Kč. Netýká se filmu, art kin a audiovizuální tvorby, zde bude podpora předměte jednání vlády v následujícím týdnu od 19. 10. 2020.
 • Sport – navazuje program Covid Sport II., připravilo MPO a Národní sportovní agentura, bude se týkat 1) klubů (fotbalové, hokejové, basketbalové…) na společnosti aktivní v 1. a 2 . lize a 2) pro sport na úrovni organizací (maratony, jednorázové závody apod.) organizátorům, kdy se proplatí část vydaných nákladů (nemohou prodávat vstupenky apod.)
 • Restaurace – MMR připravuje program na podporu majitelů zavřených provozoven týkající se dotace na zaplacenou daň z nemovitých věcí, celá částka bude vrácena.
 • Veletrhy a výstavy – MPO dokončuje program na podporu
 • Cestovní ruch – MMR dokončuje program na podporu
 • Hotely – hledá se vhodná pomoc i u krajů a měst
 • Plán obnovy – ČR v 1.skupině zemí EU, premiér se bude účastnit jednání, v materiálu zatím za ČR alokováno 40+65=105 mld. Kč NADpožadavků z jednotlivých resortů, řeší se vyřazování. Do 30/4 se musíme dostat na celkovou úroveň 182 mld. Kč.

 

 X