Aktuality

Rada kvality České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představily veřejnosti nový projekt na pomoc českým firmám při zlepšování metod řízení, ekonomických výsledků a konkurenceschopnosti. Ke zlepšování bude využit osvědčený evropský Model excellence EFQM, který v Evropě...

Dnem 3. ledna 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje pokračování Výzvy III k předkládání projektů v rámci programu PROGRES. Cílem programu PROGRES je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů a pomocí podpory ve formě...

Bei der Gelegenheit des 10. Jahrestag der Assoziation hat sich der bisherige Vorsitzende des Vorstandes Břetislav Ošťádal entschieden, aus Gesundheitsgründen seine Tätigkeit in der Funktion des Vorstandes zu beenden. Zum neuen Vorsitzenden der Assoziation wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Karel Havlíček gewählt. Břetislav...

„…žádný zaměstnavatel, který chce dlouhodobě vyrábět a prosperovat, nemůže své zaměstnance podceňovat, okrádat ani jinak shazovat. Peníze nám neposílá Evropská unie a jiné rádoby bohumilé instituce, ale prosperita, odbyt, zisk nebo stálí  a spokojení zákazníci se dají vytvořit jen poctivou, trpělivou a mravenčí...

Při příležitosti 10. výročí založení Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ukončil na základě vlastního rozhodnutí ze zdravotních důvodů svoje působení v pozici předsedy představenstva Břetislav Ošťádal, který stál v čele Asociace od jejího založení. Novým předsedou AMSP ČR byl zvolen dosavadní...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html