Aktuality

Vláda schválila změny zákonů, které živnostníkům ušetří stamiliony na administrativě. Dne 1.2.2010 měla na programu jednání návrhy, které mají snížit administrativní zátěž živnostníků a podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které návrhy předkládá, si od tohoto kroku slibuje, že podnikatelé na tištění nálepek...

MPSV ČR vyhlásilo výzvu č. 54 k předkládání projektů zaměřených na služby péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Cílovými skupinami jsou rodiče s dětmi, osoby pečující o závislého člena rodiny, zaměstnanci, zaměstnavatelé. Uznatelnými náklady jsou např. osobní náklady za uvedené služby...

Přiložená tisková zpráva shrnuje závěry analýzy, ve které se analytici společnosti Gartner zaměřili na čínské hospodářství a způsob, jakým tamní centrální vláda bojuje s ekonomickou krizí. Gartner odhaduje, že čínská vládní opatření na podporu ekonomiky povedou v následujících třech letech jen...

V současné době probíhají  na evropské úrovni jednání o směrnici EU o právech spotřebitelů (Consumer Rights Directive – CRD), která má zásadní vliv jak na činnost obchodníků, tak na spotřebitele. Přímý prodej jako integrální součást maloobchodu má některá specifika, která vyžadují odlišný...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X