Aktuality

V návaznosti na zveřejněné Programové prohlášení nové vlády konstatuje AMSP ČR s potěšením, že se v něm objevilo téměř vše, co po vládě asociace požadovala. Po řadě jednání dne 11.6.2010 zaslala asociace nejvyšším politickým představitelům a vyjednávacím týmům svůj materiál „Požadavky malých a...

Začínající podnikatelé mohou předkládat své žádosti o všechny typy záruk k investičně zaměřeným úvěrům v program START a ZÁRUKA (M-záruka a S-záruka za investiční úvěry) u ČMZRB-Českomoravské záruční a rozvojové banky, které jsou financovány z prostředků strukturálních fondů a jsou součástí Operačního...

Velvyslanectví ČR v Bratislavě pořádá dne 22. září 2010 v Košicích „Den obchodních kontaktů“, jehož cílem je posílit obchodní vztahy zejména menších firem se Slovenskem a zorganizovat dvoustranná jednání pro české podnikatele. Akce může pomoci i začínajícím exportérům, kteří hledají zakázky v sousedních zemích....

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html